Intraveneus (+prikinstructies PMO)

Hiermee ontvangt u een afnamekit voor intraveneuze bloedafname, met instructies voor het maken van een prikafspraak.

Blijf op de hoogte

    @