0

Hormonen

Met ons hormoononderzoek meet u de hormoonwaardes in bloed of speeksel. Het toont aan of de hormonen in balans zijn.

Meer informatie

Hormoonprofiel Vrouw

Meer informatie

Hormoonprofiel Man

Meer informatie

Meer informatie

Een hormonale disbalans kan vele klachten tot gevolg hebben. Van psychische klachten tot aan vruchtbaarheidsproblemen en van obstipatie tot gewichtstoename. Vermoedt u dat uw cliënt mogelijk een hormonale disbalans heeft? Overweeg dan een uitgebreide analyse van de hormonen.

Hormonen regelen cruciale lichaamsprocessen. Ze zijn onder andere betrokken bij groei, metabolisme, bijnierfunctie, schildklierfunctie, reproductie en seksuele functie. Met andere woorden: een goed functionerend lichaam heeft een goede hormonale balans nodig.

 

Welke hormoononderzoeken kunt u aanvragen?

U kunt analyses aanvragen van de geslachtshormonen, schildklierhormonen en cortisol.

Geslachtshormonen

Bepaal de waardes van de geslachtshormonen, bijvoorbeeld wanneer u de vruchtbaarheid van de vrouw wilt onderzoeken. U kunt met een hormoonanalyse ook het begin van de overgang vaststellen.

Bij mannen adviseert u een hormoononderzoek bijvoorbeeld wanneer uw client een verminderd libido heeft of erectieproblemen ervaart. Ook bij sporters kan testosteron bloedonderzoek zinvol zijn.

De hormoonprofielen die u kunt laten onderzoeken door middel van speekselonderzoek zijn:

 

De volgende hormonen zijn ook los te analyseren door middel van bloedonderzoek:

 

Schildklierhormonen

Heeft u een vermoeden dat de schildklier niet naar behoren functioneert? Met een analyse van de schildklierhormonen in het bloed beschikt u meteen over een algemeen beeld van de schildklierfunctie. Met deze analyse onderzoekt u vrij T3, reverse T3, T3 totaal, vrij T4 en TSH.

 

Cortisol

Een analyse van de hoeveelheid cortisol in het speeksel vraagt u aan wanneer u vermoedt dat de bijnierschors niet naar behoren functioneert. De meting van het cortisol in het bloed vindt in ieder geval in de ochtend plaats, maar er kan ook een dagprofiel worden onderzocht. Bij het dagprofiel is er een meetmoment in de ochtend, middag en avond.